Vinterläger2023

Lägrets schema

Ladda ner lägrets schema här

Flyer

Ladda ner flyern här

Hej!

Helgen den 2-3 december avrundar vi terminen enligt tradition, med träningsläger för alla medlemmar - från yngsta nybörjare till äldsta erfarna - och avslutande gradering för nytt bälte.

Lägret kommer att genomföras dagtid i Tibblehallen: 


Under lägret tränar vi i grupper efter ålder och bältesgrad, varvat med gemensamma aktiviteter.
Deltagarna ansvarar själv för sin mat under hela lägret.

Anmälan och betalning för läger och gradering är fristående från den vanliga veckoträningen – se information längre ner.

Barn upp till 10 år
Förväntar vi har en vuxen person tillgänglig för personligt stöd utanför träningen.

Mat och vatten
Vi rekommenderar att ha med en fylld vattenflaska och mindre mellanmål till för- och eftermiddagspauser, t ex en frukt eller smörgås. Lunchpaus på lördag blir ca en timme, med plats för en lite stadigare och näringsriktig lunch. Det går bra att sitta på läktaren och äta, men det finns inga möjligheter att värma egen mat i lokalen. På söndag slutar lägret kl 12.30.

Anmälan och betalning
Anmälan och betalning för läger och gradering är fristående från den vanliga veckoträningen, och ska göras före lägrets början.

Gradering
Gradering till kyu-grader sker på söndag eftermiddag, kl 13-16.

Krav för gradering:
* Betald terminsavgift
* Minst 50% närvaro under terminen
* Förhandsgodkännande av ordinarie instruktör, för bälte orangevitt och högre
* Obligatorisk närvaro på lägret
* Registrering för gradering (instruktion i dojon)
* Graderingsbok ifylld och med fotografi
* Hel och ren dräkt, med WIKF märke
* Skydd

Har ni frågor, vänd er i första hand till er tränare, maila annars till traning@tibblekarate.se

Vi ser fram emot ett energifyllt och lärorikt läger tillsammans!

/Tränarna i Tibble Karateklubb