Nya Dangrader WIKF Sweden, juni 2022

Grattis alla ni som blev godkända av World Chief Instructor Sensei Jon Wicks och World Technical Committe member Sensei Wim Massee till nya dan-grader inom WIKF Sweden, från vänster till höger. Helena Höglund, 2 dan (Tibble) , Arpad Földessy 1 dan (Yorokobi) , Annika Hanberger 2 dan (Tibble), samt Henrik Verputten, 3 dan (Yorokobi). Bra kämpat samtliga