GRADERINGSTRÄNING LÖRDAGAR KL 10-11, 11-13 VÅREN 2017

Publiceringsdatum: 2017-feb-05 17:23:53

Hej,

Tibble Karateklubb erbjuder alla vuxna medlemmar och karatekas inom WIKF Sweden att delta på extra graderingsträning ett antal lördagar under våren 2017.

Lördagar kl 10-11 tränar alla vuxna från rött till grönt bälte, för gradering till gult t.o.m. blått. Även ungdomar från ca 12 år och gult bälte är välkomna, ta med en träningskompis.

Lördagar kl 11-13 tränar alla från blått bälte till svart bälte, för gradering till brunt och svart bälte.

Träningen består av tuff graderingsträning, kihonwaza, renrakuwaza, partekniker och kata till de olika graderna. Även detaljer och grunder som taisabaki (förflyttningar), kime (fokusering), maae (rätt avstånd), timing, etc. tränas.

Boka in följande lördagar:

    • 4 februari
    • 25 mars
    • 29 april
    • 20 maj

Varmt välkomna!

Michael Öberg, 6 dan

Chefsinstruktör

Tibble Karateklubb och WIKF Sweden