Contact

Kontakta oss

Ordförande

Chairman

Alf Aggring

Kontaktas vid ärenden som rör organisationen

Chefsinstruktör WIKF Sweden

Chief Instructor WIKF Sweden

Michael Öberg

Secretary & Webmaster

Robin Siri