Gradering

Bältesfärger för vuxna

Bältesfärger för barn (upp till femton år)

Graderingsbok

Förutsättningar för eleven

Minst ett halvår mellan varje gradering, även mon. Ett år för gradering till 3 Kyu.

Som vuxen räknas fyllda 15 år.

För barn som ämnar gradera till 3 till 1 kyu, krävs ett år mellan graderingarna.

Lägsta ålder för att prova på shodan (första dan, svart bälte) är fyllda 16 år. Junior shodan ingen ålder.


  • För gradering till 3 Kyu, tränat som 4 Kyu 12 månader
  • För gradering till 2 Kyu, tränat som 3 Kyu 6 månader
  • För gradering till 1 Kyu, tränat som 2 Kyu 6 månader

Examinatorer

Klubbens styrelse eller ansvarig klubbinstruktör utser examinator för graderingar på klubben upp t.o.m 5:e kyu, grönt bälte.


Internationella krav på examinatorn

  • Gradering till 4:e kyu, blått bälte krävs 2:a dan
  • Gradering till 3:e kyu, brunt bälte krävs 3:e dan
  • Gradering till 2:a-1:a kyu, brunt bälte krävs 4:e dan