Tanto-dori, Idori, Tachidori träning för svartbälten inom WIKF Sweden

Tibble Karateklubb inbjuder alla svartbälten inom WIKF Sweden till Tanto-dori, Idori, Tachidori träning ett antal söndagar under våren.

Dessa avancerade tekniker är viktig del av vårt graderingssystem till högre svartbältes-grader (2-5 dan). Träningen genomförs i direkt anslutning till tidigare annonserade extra kata-träningar.

Boka därför in följande söndagar kl 12-13.30:

Nu på söndag 20 mars, därefter 10 april, 22 maj och 29 maj.

Välkommen!

Michael Öberg, 7 dan

Chefsinstruktör