Information vintterläger 2021

Ladda ner informationspaketet i pdf-format

Plats

Registrering

Registrering kommer att erbjudas under veckan inför lägret, från 27 november till 4 december.

 • Lördag 27/11 kl 09:00 -10:30

 • Måndag 29/11 kl 17:00 – 19:00

 • Tisdag 30/11 kl 17:00-19:00

 • Fredag 3/12 kl 17:00-19:00

 • Lördag 4/12 kl 08:00 - 9:00

Lägeravgifter

Lägeravgiften är 500 kr för två dagar och 300 kr för en dag. Graderingen kostar i tillägg 300 kr.

För att få gradera på söndagen, är det obligatorisk närvaro på hela lägret.

Betalning

Betalning av läger- och graderingsavgift kan ske kontant på plats, via plusgiro 79 47 38-5 eller via Swish 123 511 27 35 på plats. Vid betalning via plusgiro måste kvitto uppvisas vid registreringen.

Tider för lägret

Fredag 3 december

Kl19.00 - 21.00, för karateutövare som har brunt eller svart bälte finns det möjlighet att delta i ett specialpass med Sensei Jon Wicks, kostnad 300 kr.

Betalning sker i klubbrummet mellan klockan 17:00 – 19:00 på fredagen.

Lördag 4 december

09:00 – 12:00 Samling på CC (centercourt), uppvärmning och träning i respektive grupper.

12:00 – 13:15 Samling på CC för fotografering och sedan lunchrast.

13:15 – 14:50 Samling på CC, uppvärmning och träning i respektive grupper.

14:50 - 15:00 Samling på CC och avslutande hälsning.

15:00 – 17:00 Dan-gradering i sal 3.

Söndag 5 december

09:30 – 12:15, Samling, uppvärmning och träning i respektive grupper.

12:15 – 12:30, Alla samlas för gemensam stretching och avtackning.

12:30 – 13:00 Kort lunchrast.

13:00 - Kyu-gradering (se information under Gradering)

Gradering

Om man deltar under båda dagarna finns det möjlighet att gradera inom stilen WIKF Wado Ryu på söndagen.

Graderingen för barn upp till 12 år till röd-vitt bälte sker på söndag innan lunch, dvs. det sista passet på lägret.

Gradering för övriga startar på söndag kl.13:00 och gäller endast för de barn som graderar till rött bälte och uppåt, samt för vuxna som graderar för alla Kyu-grader.

Checklista för gradering

 • Karatedräkt med klubbmärket fastsytt eller broderat på vänster sida av jackan.

 • Ta med graderingsbok, se till att namn och bild finns i den. Graderingsbok kostar 200 kr och finns att köpa i klubbens shop eller på lägret.

 • För att få gradera måste man ha betalt terminsavgift och deltagit minst 50% i träningen under terminen.

 • Det är OBLIGATORISK närvaro på lägret hela helgen om man ska gradera.

 • Frågor om gradering tas med respektive tränare. Det är tränaren som ska godkänna om det är ok att gradera (dvs. har man varit med på lektionerna och uppnått färdighet för den nivån).

 • Ev. avsteg från den obligatoriska närvaron på lägret ska godkännas av tränaren.

DAN-gradering

Dan-gradering på lördagen kl. 15:00. Föranmälan krävs.

Kontakta Sensei Michael Öberg.

Övrigt

OBS!

Deltagare på lägret 18 och äldre, måste ha vaccinationspass för att få delta.

Vi kommer att kontrollera vaccinationspass vid registrering och vid inpassering till Center court och övriga träningslokaler under hela lägret.

Vaccinationspass gäller även för de som kommer för att titta på de som deltar på lägret. Förbered och ha vaccinationpass tillgängligt på papper eller mobil.


Ta med vattenflaska, matsäck och snacks ifall man behöver fylla på energin mellan träningspassen.